Sustainability

Phát triển bền vững

Royal London hướng tới một mục đích chung là tạo ra tác động tích cực cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường. Chúng tôi tự hào khi chung tay tạo nên sự phát triển bền vững của Việt Nam và đưa sự phát triển bền vững thành nền tảng cho mọi quyết định kinh doanh.

Cùng thay đổi tương lai

Chúng tôi mong muốn duy trì sự bền vững trên tất cả các sản phẩm và dịch vụ của mình để tạo ra những thay đổi tích cực lâu dài cho khách hàng và đối tác. Chúng tôi cam kết hành động để góp phần giảm thiểu dấu chân carbon, cải tiến công nghệ xanh và góp phần giải quyết những thách thức về môi trường lớn nhất của thời đại.

Tạo nên khác biệt mỗi ngày

Chúng tôi tập trung vào những giải pháp bền vững để hỗ trợ và trao quyền cho những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp họ cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, y tế và củng cố vị trí của mình trong xã hội.

Những thương hiệu của Royal London đang phục vụ hàng triệu người toàn cầu, với sứ mệnh truyền cảm hứng sống khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn. Chúng tôi hi vọng cùng với khách hàng của mình giúp mỗi ngày đều trở nên tốt đẹp hơn.


Phát triển con người

Sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên là nền tảng của doanh nghiệp. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc và văn hóa hỗ trợ, nơi mọi người có thể:

  • Trao đổi cởi mở về sức khoẻ và tâm lý, chia sẻ mong muốn trong công việc để duy trì một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc và lành mạnh
  • Kết nối và hợp tác với đồng nghiệp để tìm ra phương thức làm việc tại nhà linh hoạt và hiệu quả.
  • Tận hưởng những phúc lợi gia tăng giúp quản lý công việc và gia đình hiệu quả