CAREERS

Tham gia ngay cùng Royal London

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi tự hào đóng góp cho cộng đồng bằng cách tạo ra các cơ hội việc làm, trao quyền cho nhân viên và giúp họ thúc đẩy sự đổi mới.

ĐỊNH HÌNH
TƯƠNG LAI CÔNG VIỆC

“Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc tối ưu cho nhân viên Royal London bao gồm sự công bằng, đa dạng, kết nối làm việc nhóm và thúc đẩy cải tiến. Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng viên là những người tự lập, chủ động, mạnh dạn đặt ra kỳ vọng về những gì có thể đạt được bằng sự nỗ lực và tập trung.”

Christopher Ward
Giám đốc kinh doanh, Marketing &
Business Transformation

TRAO QUYỀN VÀ CẢI TIẾN

TRAO QUYỀN VÀ CẢI TIẾN

“Tại Royal London, chúng tôi khuyến khích mọi người chủ động đưa ra những quyết định trong quá trình làm việc, cũng như tạo cơ hội để mỗi thành viên có đóng góp vào tất cả các quyết định của công ty.

Stephen Ward
Giám đốc phụ trách Quản trị, Vận hành
và Phát triển kinh doanh

TEAMWORK HIỆU QUẢ

“Có 3 yếu tố tại Royal London tạo nên hoạt động teamwork thành công: Triết lý làm việc nhóm, Quan điểm kinh doanh và luôn hướng đến Hiệu quả của công việc. Các bạn đồng nhất về quan điểm, tìm hiểu nhau và có được tiếng nói chung.”

Nguyễn Văn Thành
Giám đốc kinh doanh và pháp lý

CON NGƯỜI

Con người tại Royal London được khuyến khích thể hiện năng lực, đưa ra những ý tưởng mới, đề xuất giải pháp sáng tạo và đóng góp tiếng nói thông qua những lộ trình phát triển nghề nghiệp đa dạng.


CUỘC SỐNG Ở ROYAL LONDON

Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường lao động đa dạng và tích cực cho tất cả nhân viên, cho phép mọi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

royal-london-carreer-job-at-royal-london.png

Bạn đam mê tạo ra những sản phẩm chăm sóc cá nhân cho người Việt? Sẵn sàng chịu trách nhiệm và trải qua những thử thách?

Bạn muốn: Đồng hành cùng những cộng sự tài năng? Là chính mình và thoải mái thể hiện ý tưởng? Tạo ra những tác động thực sự đến xã hội và mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam? Tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp tại đây: